2015-05-23

Czy rozumiesz procesy starzenia się mózgu, pomimo których ludzie starzy zachowują mądrość? Sprawdź swoją wiedzę1. Która z czterech oznaczonych części na neuronie (1-4) ułatwia 
    szybkość przewodzenia neuronalnego? 
    Podaj nazwę tej części i wytłumacz mechanizm.

2. Która z czterech oznaczonych części na neuronie (1-4) jest związana 
    z teorią zaprogramowanej śmierci komórek. 
    Podaj nazwę tej części w wytłumacz mechanizm.

3. Która z czterech oznaczonych części (1-4) nie jest komórką neuronalną? 
    Podaj nazwę tej części.   Wytłumacz jej rolę w funkcjonowaniu ośrodkowego układu nerwowego 
    w zdrowiu i w patologii.

4. Która z czterech oznaczonych części na neuronie (1-4) jest związana 
    z tworzeniem się potencjału mądrości u osób starszych? 
    Podaj nazwę tej części w wytłumacz mechanizm.

Jeśli jesteś bezradny wobec tych pytań zachęcam do lektury:

Carmichael M. Geny długowieczności, Newsweek 09-03-2012 stan na dzień 23.05.2015
Licencja Creative Commons
Mini test neuronalnego starzenia się i mądrości by Ewa Kostarczyk is licensed under a Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowe License.
W oparciu o utwór dostępny pod adresem http://www.clker.com/clipart-neuron.html

2014-11-16

Gra na instrumencie muzycznym naturalnym stymulatorem sieci neuronalnej


2014-09-30

Neuroobrazowanie łagodzenia bólu muzyką

Najnowsze badania wskazują, że słuchanie muzyki (co jest jedną z najstarszych metod łagodzenia bólu) wpływa na modulację reakcji bólowych w strukturach pnia mózgu i rdzenia kręgowego, a zmiany aktywności neuronalnej odpowiadają zaangażowaniu układu analgezji.


Badanie mechanizmów neuronalnych polegało na zastosowaniu dobrze określonego bolesnego bodźca podczas gdy uczestnicy słuchali swojej ulubionej muzyki lub jej nie słuchali (grupa kontrolna). Jednoczesny, funkcjonalny rezonans magnetyczny obejmował korę, pień mózgu i rdzeń kręgowy. Subiektywne oceny bólu podczas słuchania ulubionej muzyki były znacznie niższe, gdy ból był podawany z muzyką niż oceny bólu bez muzyki .Bodziec bólowy bez muzyki wywoływał aktywność nerwową w obszarach mózgu zgodnie z wcześniejszymi badaniami .Słuchanie przyjemnej muzyki wywoływało aktywność nerwową w korze, układzie limbicznym oraz obszarach związanych z przetwarzaniem bodźców słuchowych, taka aktywność nie była obserwowana u grupy kontrolnej (nie słuchającej muzyki).
Ponadto, u grupy słuchającej muzykę, wykazano aktywność regionów związanych z modulacją bólu: grzbietowo-bocznej kory przedczołowej, komórek obszaru okołowodociągowego, przednio-brzuszno-przyśrodkowej części rdzenia przedłużonego oraz grzbietowych istoty szarej rdzenia kręgowego.

Więcej: Music Modulation of Pain Perception and Pain-Related Activity in the Brain, Brain Stem, and Spinal Cord: A Functional Magnetic Resonance Imaging Study

2014-08-31

Elektromagnetyczna stymulacja poprawia pamięć


Nieinwazyjna, stymulacja elektromagnetyczna selektywnie moduluje plastyczność sieci neuronalnych kory mózgowej i hipokampa u człowieka. Efekty stymulacji utrzymywały się przez 24 godziny i miały wpływ na wydajność pamięci assocjacyjnej.

Więcej: Targeted enhancement of cortical-hippocampal brain networks and associative memory

2014-08-27

Wpływ otyłości na funkcjonowanie poznawcze

Otyłość stanowi coraz większy problem na całym świecie i jest związana z wieloma chorobami towarzyszącymi. Otyłość prowadzi nie tylko do zakłócenia przetwarzania sygnałów sytości w  podwzgórzu i utrwalania nawykowego objadania się, lecz również do zaburzeń procesów poznawczych, nieprawidłowości w przetwarzaniu informacji, w tym ewaluacji wzmocnienia (nagrody/kary).  Otyłość oraz wysokotłuszczowe odżywianie mogą prowadzić do zapalenia układowego i nadmiernego wzrostu krążących wolnych kwasów tłuszczowych. Zapalenie układowe może spowodować zapalenie mózgu, szczególnie podwzgórza,  inicjować miejscowe stany zapalne wraz z proliferacją mikrogleju oraz neurodegeneracją w obrębie podwzgórza. Rezultatem tych procesów mogą być między innymi zaburzenia funkcji poznawczych związanych z aktywnością związanych z podwzgórzem struktur: ciała migdałowatego, hipokampa. 

Więcej: Obesity and neuroinflammation: A pathway to cognitive impairment

2014-05-05

Iluzja wolnej woliŚwiadomość uczy się, ale nie decyduje . Poniższy przykład przedstawia cykl zachowań, które powszechnie uznajemy za przejaw naszej wolej woli: 

Cykl działań rozpoczyna Nieświadomy Umysł  (sekwencja na szczycie) .  

Świadomy Umysł  jest aktywowany z pewnym opóźnieniem przez czuciowe sygnały zwrotne.
Świadomy Umysł zaczyna być świadomym świadkiem każdego działania,  iluzją że świadomie je spowodował g oraz  poczuciem odpowiedzialności za to działanie( SOR ) .  
Świadomy Umysł poddawany jest ocenie, a w konsekwencji, nagroda lub wina stanowią wzmocnienie motywacji do poznania ( sekwencja środkowa).  
  
Ostatecznie, nowo zdobyta wiedza zostanie wykorzystana przez Świadomy Umysł do realizacji innych działań identycznych lub podobnych (sekwencja na dole) . 


Więcej:  The Functional Role of Free-Will Illusion in Cognition: “The Bignetti Model”

2014-04-28

Pamięć prospektywna oraz funkcjonowanie poznawcze chorych na schizofrenię

W ciągu ostatnich 20 lat  w wielu badaniach udokumentowano neuropsychologiczne deficyty u chorych na schizofrenię, a szczególnie w niżej wymienionych sferach funkcjonowania poznawczego:  
  • uwaga
  • pamięć robocza
  • spowolniona szybkość przetwarzania informacji
  • zaburzenia funkcji wykonawczych (selektywność uwagi oraz hamowania niewłaściwych odpowiedzi)
  • deficyty uczenia się
  • deficyty pamięci szczególnie werbalnej
  • umiejętności językowe
  • umiejętności percepcyjne wizualne
  • umiejętności konstrukcyjne
  • sprawność manualna

Funkcjonowanie poznawcze, to obszar o szczególnym znaczeniu dla wydolności funkcjonalnej człowieka. Więcej: Neurocognition in schizophrenia.

Ostatnio, wiele uwagi poświęca się deficytom chorych na schizofrenię w obszarze pamięci prospektywnej, czyli pamięci odpowiedzialnej za nasze plany i zamiary.
 Więcej: Pamięć prospektywna – pojęcia, metody badania, podłoże neuroanatomiczne oraz jej deficyty w chorobach psychicznych
Site Meter